kuran-ı kerim ve sırları

FATİHA ÞERİFENİN BAZI SIRLARI:kim Fatiha süresini ''iyyake nesteıyn'' ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ''Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama'te beyne esmaikeve sıfatikeFATİHA ÞERİFENİN BAZI SIRLARI:kim Fatiha süresini ''iyyake nesteıyn'' ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ''Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama'te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah 'ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür.
İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileyi bi iznillah hasıl olur

KURANI KERİMİN [114] SURESİNDEKİ SIRLAR:

BAKARA SURESİ:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur

ALİ İMRAN SURESİ:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur

NİSA SURESİ:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır

MAİDE SURESİ:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur

ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur

A'RAF SURESİ:dünya ve ahiret mutluluğu için okunur

ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez

YUNUS SURESİ:Bu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

HUD SURESİ:Zalimden intıkan için 3 defa okunur

YUSUF SURESİ:izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur

RA'D SURESİCheesyüşmanın kahrı için okunur

İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur

HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR

NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur

İSRA SURESİ:hilecilerin şerrinde korunmak için okunur

KEHF SURESİ:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur

MERYEM SURESİ:Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

TAHA SURESİ:BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR

ENBİYA SURESİ:her turlu tehlıkeye karşı okunur

HAC SURESİ:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur

MÜMİN SURESİ:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,imanın keKotu Soz Yasak ..ine ereler

NUR SURESİ:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak ..i imane veyakine ererler

FURKAN SURESİCheesyüşmanın perişan olması için okunur

ÞUARA SURESİ:Zarardan korunmak için okunur

NEML SURESİ:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur

KASAS SURESİ:Azap ve esarretten kurtulmak için okunur

ANKEBUT SURESİ:bunalan kimse okursa şifa bulur

RUM SURESİCheesyüşmana galip olmak için okunur

LOKMAN SURESİ:Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

SECDE SURESİ:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder

AHZAB SURESİ:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur

SEBE SURESİ:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur

FATIR SURESİ:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir

YASİN SURESİ:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur

SAFFAT SURESİ:bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler

SAD SURESİ:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur

ZÜMER SURESİ:halk içinde aziz olmak için okunur

MÜ MİN SURESİ:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur

FUSSILET SURESİ:bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur

ÞURA SURESİ:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder

ZUHRUF SURESİ:Yedi defa okuyan muradına nail olur

DUHAN SURESİ:3 Defa okuyan her dileyini elde eder

CASİYE SURESİ:iftıradan kurtulmak için okunur

AHKAF SURESİ:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

MUHAMMED SURESİ:zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

FETİH SURESİ:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur

HUCURAT SURESİ:hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur

KAF SURESİ:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

ZARİYAT SURESİ:Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez

TUR SURESİ:bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur

NECM SURESİ:21 defa okuyan her muradına nail olur

KAMER SURESİ:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur

RAHMAN SURESİ:hyır kapılarının açılması için 70 defa okunur

VAKIA SURESİ:bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur

HADİD SURESİ:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

MUCADALE SURESİ:bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar

HAÞR SURESİ:40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur

MUHTEHINE SURESİ:bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur

CUMA SURESİ:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır

MUNAFIKUN SURESİ:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur

TAÃ�ABÜN SURESİ:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır

TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir

TAHRİM SURESİ:21 defa okuyanın düşmanı dost olur

MULK SURESİ:44 defa okuyan her beladan kurtulu kabır azabı çekmez

KALEM SURESİ:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .

ELHAKKA SURESİ:Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur

MEARİC SURESİ:Zfere ermek için 180 defa okunur

NUH SURESİ:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder

CİN SURESİ:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur

MUZEMMIL SURESİ:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir

MÜDESSİR SURESİ:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur

KIYAME SURESİ:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur

INSAN SURESİ:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur

MURSELAT SURESİ:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz

NEBE SURESİ:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur

NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar

ABESE SURESİ:yakına ermek için 7 defa okunur

TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur

İNFİTAR SURESİ:her murat için 21 defa okunur

MUTAFİFFİN SURESİ:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur

İNÞIKAK SURESİ:dogumun kolay olması için 7 defa okunur

BURUC SURESİ:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur

TARIK SURESİ:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur

A'LA SURESİ:3 defa okuyan seferden selametle döner

Ã�AÞİYE SURESİ:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur

FECİR SURESİ:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur

BELED SURESİ:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur

ÞEMS SURESİ:her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur

LEYL SURESİ:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

DUHA SURESİ:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR

İNÞİRAH SURESİ:okumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur

TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur

ALAK SURESİ:7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur

KADİR SURESİ:her müşkülün hallı için 21 defa okunur

ZİLZAL SURESİ:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder

ADİYAT SURESİ:3 defa ıkuyan nazardan korunur

KARİA SURESİ:her işin intızamı için 100 defa okunur

TEKASUR SURESİ:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur

ASR SURESİ:İÇ HASTALIKLARIN ÞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur

HÜMEZE SURESİ:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur

FİL SURESİ:AKÞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR

KURAYÞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur

MAUN SURESİ:41 Defa okuyan hz muhammedi ruyasında goror

KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur

KAFIRUN SURESİ:YATARKEN OKUYAN İMANINI ÞEYTANDAN KORUR

NASR SURESİ:her muradın halli için 1000 defa okunur

TEBBET SURESİ:düşmanın helaki için 1000 defa okunur

İHLAS SURESİ:100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR

FELAK SURESİ:sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur

NAS SURESİ:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.

BEYYINE SURESİ:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

kaynak=namaz hocası kitabı
ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah 'ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür.
İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileyi bi iznillah hasıl olur

KURANI KERİMİN [114] SURESİNDEKİ SIRLAR:

BAKARA SURESİ:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur

ALİ İMRAN SURESİ:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur

NİSA SURESİ:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır

MAİDE SURESİ:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur

ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur

A'RAF SURESİ:dünya ve ahiret mutluluğu için okunur

ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez

YUNUS SURESİ:Bu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

HUD SURESİ:Zalimden intıkan için 3 defa okunur

YUSUF SURESİ:izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur

RA'D SURESİCheesyüşmanın kahrı için okunur

İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur

HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR

NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur

İSRA SURESİ:hilecilerin şerrinde korunmak için okunur

KEHF SURESİ:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur

MERYEM SURESİ:Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

TAHA SURESİ:BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR

ENBİYA SURESİ:her turlu tehlıkeye karşı okunur

HAC SURESİ:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur

MÜMİN SURESİ:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,imanın keKotu Soz Yasak ..ine ereler

NUR SURESİ:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak ..i imane veyakine ererler

FURKAN SURESİCheesyüşmanın perişan olması için okunur

ÞUARA SURESİ:Zarardan korunmak için okunur

NEML SURESİ:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur

KASAS SURESİ:Azap ve esarretten kurtulmak için okunur

ANKEBUT SURESİ:bunalan kimse okursa şifa bulur

RUM SURESİCheesyüşmana galip olmak için okunur

LOKMAN SURESİ:Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

SECDE SURESİ:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder

AHZAB SURESİ:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur

SEBE SURESİ:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur

FATIR SURESİ:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir

YASİN SURESİ:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur

SAFFAT SURESİ:bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler

SAD SURESİ:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur

ZÜMER SURESİ:halk içinde aziz olmak için okunur

MÜ MİN SURESİ:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur

FUSSILET SURESİ:bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur

ÞURA SURESİ:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder

ZUHRUF SURESİ:Yedi defa okuyan muradına nail olur

DUHAN SURESİ:3 Defa okuyan her dileyini elde eder

CASİYE SURESİ:iftıradan kurtulmak için okunur

AHKAF SURESİ:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

MUHAMMED SURESİ:zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

FETİH SURESİ:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur

HUCURAT SURESİ:hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur

KAF SURESİ:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

ZARİYAT SURESİ:Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez

TUR SURESİ:bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur

NECM SURESİ:21 defa okuyan her muradına nail olur

KAMER SURESİ:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur

RAHMAN SURESİ:hyır kapılarının açılması için 70 defa okunur

VAKIA SURESİ:bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur

HADİD SURESİ:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

MUCADALE SURESİ:bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar

HAÞR SURESİ:40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur

MUHTEHINE SURESİ:bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur

CUMA SURESİ:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır

MUNAFIKUN SURESİ:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur

TAÃ�ABÜN SURESİ:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır

TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir

TAHRİM SURESİ:21 defa okuyanın düşmanı dost olur

MULK SURESİ:44 defa okuyan her beladan kurtulu kabır azabı çekmez

KALEM SURESİ:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .

ELHAKKA SURESİ:Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur

MEARİC SURESİ:Zfere ermek için 180 defa okunur

NUH SURESİ:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder

CİN SURESİ:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur

MUZEMMIL SURESİ:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir

MÜDESSİR SURESİ:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur

KIYAME SURESİ:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur

INSAN SURESİ:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur

MURSELAT SURESİ:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz

NEBE SURESİ:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur

NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar

ABESE SURESİ:yakına ermek için 7 defa okunur

TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur

İNFİTAR SURESİ:her murat için 21 defa okunur

MUTAFİFFİN SURESİ:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur

İNÞIKAK SURESİ:dogumun kolay olması için 7 defa okunur

BURUC SURESİ:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur

TARIK SURESİ:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur

A'LA SURESİ:3 defa okuyan seferden selametle döner

Ã�AÞİYE SURESİ:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur

FECİR SURESİ:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur

BELED SURESİ:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur

ÞEMS SURESİ:her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur

LEYL SURESİ:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

DUHA SURESİ:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR

İNÞİRAH SURESİ:okumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur

TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur

ALAK SURESİ:7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur

KADİR SURESİ:her müşkülün hallı için 21 defa okunur

ZİLZAL SURESİ:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder

ADİYAT SURESİ:3 defa ıkuyan nazardan korunur

KARİA SURESİ:her işin intızamı için 100 defa okunur

TEKASUR SURESİ:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur

ASR SURESİ:İÇ HASTALIKLARIN ÞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur

HÜMEZE SURESİ:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur

FİL SURESİ:AKÞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR

KURAYÞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur

MAUN SURESİ:41 Defa okuyan hz muhammedi ruyasında goror

KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur

KAFIRUN SURESİ:YATARKEN OKUYAN İMANINI ÞEYTANDAN KORUR

NASR SURESİ:her muradın halli için 1000 defa okunur

TEBBET SURESİ:düşmanın helaki için 1000 defa okunur

İHLAS SURESİ:100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR

FELAK SURESİ:sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur

NAS SURESİ:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.

BEYYINE SURESİ:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

kaynak=namaz hocası kitabı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !